Disclaimer
 

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Merel by Frederiek © Copyright 2011. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Merel by Frederiek. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.Merel by Frederiek is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op